Nederland

  • Nederlands

Meer over OCLC

The world's libraries. Connected.

nl-about

Als organisatie zonder winstoogmerk levert OCLC diensten en voert onderzoek uit ten behoeve van bibliotheken, documentatiecentra van overheid en zorgsector, musea, archieven en andere culturele instellingen: geautomatiseerd catalogiseren, interbibliothecair lenen, elektronische content, conserveren, bibliotheekbeheer (lokaal, gehost of in de cloud) en online activiteiten. WorldCat, het WorldShare Platform en de Nederlandse gemeenschappelijke informatie-infrastructuur vormen de kern daarvan. OCLC is een samenwerkingsverband van lidbibliotheken, sinds 1967 bestuurd door en actief dankzij deze bibliotheken.

Ons publieke doel is de toegang te verbeteren tot de informatie die zij bieden en manieren te vinden om door samenwerking kosten te beperken. Gezamenlijk dragen OCLC leden bij aan de productie en het onderhoud van WorldCat, 's werelds grootste database van bibliotheekmateriaal die is ontstaan dankzij het gezamenlijke werk van bibliotheken. Onze Board of Trustees (bestaand uit zestien leden van wie meer dan de helft bibliotheekmedewerkers zijn) en een Global Council van bibliotheekmedewerkers (gekozen door Regional Councils van lidbibliotheken) bepalen samen de richting die wij inslaan. De regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA), waartoe Nederland behoort, heeft een eigen Regional Council met 11 vertegenwoordigers die zitting hebben in het Executive Committee.


OCLC in Nederland

De Nederlandse tak van OCLC ontstond in 1969 met Pica, een organisatie van samenwerkende nationale en wetenschappelijke bibliotheken die als doel had de gezamenlijke catalogiseringsactiviteiten te automatiseren. Dit heeft geleid tot de infrastructuur van gezamenlijk gebruikte informatie die OCLC tot op heden  bedient en onderhoudt, en die ook is opgezet in andere landen in en buiten Europa.

Naast de Koninklijke Bibliotheek, wetenschappelijke en andere onderwijsbibliotheken maken er tegenwoordig ook openbare bibliotheken gebruik van de gezamenlijk gebruikte informatiestructuur die OCLC aanbiedt als basis voor onze gedeelde activiteiten. Dit betekent dat de meeste Nederlandse bibliotheken een relatie hebben met OCLC en de meeste daarvan tevens lid zijn.

De Nederlandse tak van OCLC, in Leiden, is de hoofdvestiging van OCLC voor de EMEA-regio. Technische, operationele en onderzoeks– en diverse andere afdelingen werken hier samen om de regio te ondersteunen.

OCLC WorldCat logo

Samen zorgen OCLC leden voor de productie en het onderhoud van WorldCat, 's werelds grootste database van bibliotheekmateriaal die is ontstaan dankzij de coöperatieve geest van bibliotheken.

Onze visie

The world's libraries. Connected.

Onze missie

Door samenwerking tussen bibliotheken mensen verbinden met informatie.