Nederland

  • Nederlands
OKT 9

OCLC Klantencontactdag NL

De OCLC Klantencontactdag vindt dit jaar plaats op 9 oktober in Tivoli/Vredenburg in Utrecht. Het programma vindt u hier.

Programma Klantencontactdag 9 oktober 2014

Information wants to be free, front office is key

Twitterlogo-hashtag

 

 

Tijd Programma
09.30 Ontvangst in de foyer
10.00 Welkom
10.05 Image: Richard Lamb
Keynote van trendwatcher Richard Lamb
11.00 Pauze
11.15 Update Nederland - interactieve sessie Saskia Leferink
11.45 Visie & strategie EMEA, Eric van Lubeek
12.15 Lunch
Track: Intelligent workflows Connected to a global data network Powered by libraries
13.15 Image: Nander LankhorstOntwikkelingen WorldShare-applicaties en PiCarta-transitie: stand van zaken 

Nander Lankhorst, Salesmanager Benelux
Een update van WorldShare Management Services en WorldShare eServices. Welke applicaties en functies zijn direct inzetbaar? Welke toepassingen zijn binnenkort beschikbaar? Wat is de planning voor de korte en middellange termijn? En informatie over de transitie van PiCarta naar WorldCat Discovery Services.

Image: Chip Nilges Supporting Dutch Libraries and Users through Global Partnerships
Chip Nilges, VP Business Development (in het Engels)
Chip and his team work with global partners to support library workflows, extend the reach of libraries into the user environment and to increase the coverage of eContent from Dutch and global content providers. We will highlight strategic partnerships and activities in support of libraries in the Netherlands and Europe.
Image: Julie SeurontAchieving more together as members
Julie Seuront, Member Advocate OCLC EMEA (in het Engels)
OCLC is a cooperative and a member-driven organisation. We will explain the advantages of membership, how to have a direct influence on OCLC governance as a member by having a voice and a vote. How you can be involved in leading library-centered research and contributing to the libray community.

 
14.00 Pauze zaalwissel
14.15 Image: Simone Kortekaas en Harry AlberdaInternationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform
Simone Kortekaas & Harry Alberda, Projectteam UKB
Begin 2014 is een project gestart waarin UKB en OCLC samenwerken om 12 universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te migreren van GGC en NCC naar WorldCat en WorldShare IBL. Deze sessie gaat over het waarom en over de eerste maanden van dit project: hoe een groep deskundige kwartiermakers de weg gebaand hebben om in het najaar van 2014 te kunnen starten met de eerste implementaties.
Image: Frank van Klaveren en Vincent JordaaneContent survey en de knowledge base
Frank van Klaveren, implementation consultant, & Vincent Jordaan, assistent marketing
Regelmatig ontvangt OCLC verzoeken van hogescholen en universiteiten over het opnemen van metadata van eCollecties in de WorldCat knowledge base. Het afgelopen half jaar heeft OCLC een Nederlands onderzoek uitgevoerd naar de vraag naar eCollections van bibliotheken, ook wanneer het gaat om Nederlandstalige eContent. We gaan in op de resultaten van het onderzoek en op uw vragen en gedachten over de knowledge base.
Image: Elsbeth KwantInformatie verbinden
Elsbeth Kwant, dienstenmanager bij de Koninklijke Bibliotheek
De Koninklijke Bibliotheek brengt mensen en informatie samen. En vanaf 2015 nog meer mensen en nog meer informatie, omdat de KB dan verantwoordelijk wordt voor de nationale digitale bibliotheek. Elsbeth Kwant, dienstenmanager bij de Koninklijke Bibliotheek blikt vooruit.
15.00 Pauze en zaalwissel
15.15 Image: Emiel Poortman en Joep KilUpdate ontwikkelingen voor openbare bibliotheken
Emiel Poortman (general manager HKA) en Joep Kil (Operations manager OCLC)
HKA en OCLC hebben de krachten gebundeld om voor openbare bibliotheken oplossingen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de dringende behoefte om backofficeprocessen te minimaliseren en werkprocessen eenvoudiger te maken, om zo te komen tot structurele kostenbesparingen. De ontwikkeling van BicatWise naar een toekomstbestendige oplossing in de cloud wordt hiervoor in een aantal stappen aangepakt, in nauwe samenwerking met de klant. Een van de eerste stappen is een hosted versie van BicatWise binnen de infrastructuur van OCLC. Nog dit jaar start de testfase.
Image: Daniel van SpanjeMetadata-update: verhuizen, opruimen, achterlaten en vernieuwen
Daniel van Spanje, Senior Product Manager
Het GGC gaat de komende jaren sterk veranderen. Een aantal bibliotheken begint aan een migratietraject richting WorldCat en in de toekomst alle GGC-bibliotheken. Deze presentatie gaat over de veranderingen rondom metadatamanagement die samenhangen met deze verhuizing. Een schets van het bredere perspectief rondom metadata. Een technische presentatie die enige vertrouwdheid met metadata en in gebruik zijnde bibliografische regels en formaten vooronderstelt.
Image: Saskia Woutersen en Titia van der Werf Registering Researchers in Authority Files
Titia van der Werf (OCLC Research) en Saskia Woutersen (UvA)
Het ‘Registering Researchers-project’ kijkt naar de problematiek van de unieke identificatie van wetenschappelijke auteurs en naar de mogelijkheden om verschillende systemen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Er zijn meerdere systemen voor registratie en identificatie bij universiteiten, bibliotheken, uitgevers en online research platforms. De registratie van onderzoekers en hun werken wordt hierdoor steeds ondoorzichtiger. Dit heeft directe gevolgen voor de vindbaarheid en meetbaarheid van de output van universiteiten en onderzoekers. Mogelijke oplossingen voor deze problematiek van OCLC Research.
16.00 Zaalwissel
16.10 Afsluiting Saskia Leferink
  16.30-17.30 Borrel

Startdatum

09 oktober 2014

Einddatum

09 oktober 2014